Logo ČPV

Pařížov
     Vážení čtenáři, dovolte abychom Vás touto cestou přivítali na stránkách zabývajících se tématikou přehrad a vodohospodářských soustav zejména na území České Republiky. Tento projekt navazuje na studentský projekt Přehrady ČR založený v roce 1998 na adrese bimbo.fjfi.cvut.cz/~horsky/prehrady, který ale již není v současné době aktualizován.
     Na těchto stránkách bychom rádi postupně zveřejňovali technické, vodohospodářské, hydrologické, popisné, mapové a obrazové informace vodních děl a vodohospodářských soustav ČR, dále bychom zde rádi zveřejnili některé studentské diplomové, disertační, seminární a další práce související s problematikou vodních děl. Součástí stránek je dále seznam odkazů na další stránky s obdobnou tématikou a diskusní fórum pro širokou veřejnost.
     Stránky jsou vytvořeny pod patronací Katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze.
 
     Aktuální informace: Od 4. 8. 2015 do 15. 11. 2015 probíhá v Národním technickém muzeu v Praze výstava Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi věnovaná historii nádrží s protipovodňovým účinkem. Podrobnosti naleznete na webu výstavy nebo v sekci Aktuální informace.

Technické připomínky ke stránkám Přehrady ČR můžete zasílat správci webu .